חברת תעופה אירומאר (VW)


מבצעים מיוחדיםצי התעופה אירומאר


סוג המטוס התקשרות
ATR 42/72
ATR 42
ATR 72
17
12
5