חברת תעופה I-Fly (H5)


מבצעים מיוחדיםצי התעופה I-Fly


סוג המטוס התקשרות
Airbus A330
Airbus A330-200
Airbus A330-300
5
4
1
Boeing 757
Boeing 757-200
1
1